Hình ảnh các bạn khoá CEM 02

Khoá CEMVN 02 đã bắt đầu những buổi học đầu tiên, dưới đây là hình ảnh của các bạn ấy.

Các bạn khoá 02 có hình rồi nha. Đẹp lung linh luônVẫn còn slot cho khóa trước Tết này các bạn ơi….HỌC PHÍ – Học…

Người đăng: CEM-Civil Engineering Mentors vào Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Các bạn khoá 02 có hình rồi nha. Đẹp lung linh luônVẫn còn slot cho khóa trước Tết này các bạn ơi….HỌC PHÍ – Học…

Người đăng: CEM-Civil Engineering Mentors vào Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *