Hướng dẫn cài đặt Etabs 17 Unlimited

https://cemvn.com/2019/01/15/tong-hop-phan-mem-dung-trong-khoa-hoc-cem/

1. Cài đặt Etabs 17 như bình thường
2. Tìm trong thư mục cài đặt Etabs 17 file có tên CSiNativeImageGen.exe và chạy với quyền Admin, sau đó ấn F4 2 lần
3. Copy file Etabs.exe từ thư mục crack vào thư mục bộ cài của Etabs 17, sau đó lại chạy file CSiNativeImageGen.exe và chạy với quyền Admin ấn F3 2 lần.
4. Copy lại file Etabs.exe từ thư mục crack vào thư mục bộ cài của Etabs 17.
5. Mở phần mềm và tận hưởng  

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *