Buổi Chủ đề Nội dung buổi học
1 Giới thiệu về yêu cầu ĐATN
Trình bày Thuyết minh và bản vẽ
Yêu cầu về ĐATN và những việc cần chuẩn bị cho ĐATN
Định dạng thuyết minh chặt chẽ và khoa học
2 Tổng quan kiến trúc và lựa chọn bản vẽ phù hợp với nội dung đồ án So sánh lựa chọn bản vẽ để thuận tiện cho việc làm báo cáo thuyết minh và mô hình sau này
Cách trình bày bản vẽ theo quy định ĐATN
3 Sơ bộ giải pháp kết cấu So sánh các phương án kết cấu với nhau và chọn phương án tối ưu
Lựa chọn sơ bộ kích thước dầm, sàn, cột, vách cho công trình
4-6 Tải trọng và tác động Tính tải đứng cho công trình
Tính toán dao động
Tính toán tải trọng gió
Tính toán tải trọng động đất (optional)
7-11 Thiết kế khung Cách mô hình công trình bằng phần mềm ETABS 2017
Lọc nội lực và tính toán kết cấu 
12-13 Thiết kế sàn Cách mô hình sàn bằng phần mềm ETABS 2017 (SAFE 2016)
Lọc nội lực và tính toán kết cấu
14-15 Thiết kế cầu thang bộ Cách mô hình cầu thang bằng phần mềm ETABS 2017
Lọc nội lực và tính toán kết cấu
16-17 Thiết kế bể nước mái Cách mô hình bể nước bằng phần mềm SAP2000
Lọc nội lực và tính toán kết cấu
18-22 Thiết kế móng Lựa chọn giải pháp kết cấu móng
Tính sức chịu tải của cọc theo tiêu chuẩn TCVN 10304-2014
Tính toán cọc và đài cọc
23 Ôn tập và sửa bài tổng Kiểm tra lại tất cả các phần
Chỉnh sửa bản vẽ và thuyết minh
24 Bảo vệ thử Chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ và các việc cần chuẩn bị
Tạo hội đồng bảo vệ thử và nhận góp ý