Nội dung khoá học luận văn Bê tông cốt thép

Các trình bày bản vẽ và thuyết minh

 • Trình bày theo chuẩn thuyết minh luận văn do các thầy cô yêu cầu
 • Định dạng header, footer
 • References cho bảng biểu và hình ảnh bằng công cụ Citation
 • Cách trình bày mục lục tự động dễ dàng chỉnh sửa
 • Trích dẫn tiêu chuẩn, tài liệu tham khảo bằng: Endnote, Footnote
 • Định dạng in ấn: Margins, lật trang
 • Các tiêu chuẩn về nét vẽ và kích thước trong Autocad
 • Hướng dẫn vẽ và xuất bản vẽ bằng layout

Sơ bộ giải pháp kết cấu

 • Đánh giá/ giới thiệu mặt bằng kiến trúc, lựa chọn mặt bằng phù hợp với trình độ
 • So sánh các phương án kết cấu với nhau và chọn phương án tối ưu
 • Lựa chọn sơ bộ kích thước dầm, sàn, cột, vách cho công trình

Tải trọng và tác động

 • Tính toán tĩnh tải, hoạt tải cho tất cả các tầng
 • Xác định các dạng dao động riêng của công trình
 • Xác định thành phần tĩnh và thành phần động của tải trọng gió
 • Tính toán tải trọng động đất
 • Tổ hợp tải trọng, kiểm tra độ cứng, kiểm tra độ trôi dạt tầng

Thiết kế khung

 • Mô hình tính toán bằng phần mềm ETABS 2017
 • Kiểm tra chuyển vị đỉnh
 • Kiểm tra độ trôi dạt tầng
 • Kiểm tra điều kiện gán sàn tuyệt đối cứng
 • Tính toán cốt dọc và cốt đai cho sàn, dầm, kiểm tra vết nứt và độ võng cho các cấu kiện này
 • Kiểm tra giật đứt tại vị trí giao dầm phụ và dầm chính
 • Sử dụng chức năng Construction Sequence để thực hiện tính toán cốt thép và so sánh trường hợp có xét đến quá trình thi công và không xét đến quá trình thi công
 • Thực hiện tính toán cốt thép dọc và cốt thép ngang cho vách theo ACI 318-14, kiểm tra khả năng chịu lực của vách bằng biểu đồ tương tác 

 Thiết kế sàn

 • Giới thiệucơ sở lựa chọn sàn điển hình để tính toán
 • Mô hình sàn bằng phần mềm ETABS 2017 hoặc SAFE 2016
 • So sánh 2 phương án tính bằng SAFE và tính tay
 • Thực hiện tính toán nội lực sàn bê tông cốt thép bằng phần mềm sau đó tính toán cốt thép, so sánh chọn bề dày sàn hợp lý. 
 • Thực hiện tính toán kiểm tra sàn theo trạng thái giới hạn thứ hai được quy định trong TCVN 5574-2012

Thiết kế cầu thang

 • Sơ bộ kích thước
 • Sơ đồ tính
 • Mô hình và tính toán nội lực, tính toán cốt thép cho các bộ phận của cầu thang
 • Thực hiện kiểm tra trạng thái giới hạn II cho các bộ phận này

Bể nước

 • Sơ bộ kích thước
 • Sơ đồ tính
 • Tính toán nội lực và cốt thép cho các bộ phận bể nước gồm bản nắp, bản thành, bản đáy, dầm nắp và dầm đáy
 • Thực hiện kiểm tra trạng thái giới hạn II cho các bộ phận này

Thiết kế phương án móng

 • Lựa chọn phương án cọc: Cọc khoan nhồi, Barrette, cọc ép
 • Lọc hồ sơ địa chất
 • Tính toán sức chịu tải của cọc theo tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 sau đó lựa chọn đường kính cọc, vật liệu làm cọc, chiều dài cọc hợp lý, bố trí cọc, tính toán kiểm tra sức chịu tải cọc, độ lún, xuyên thủng, cốt thép cho móng 
 • Sosánh nội lực trong cọc theo 2 phương pháp (phương pháp nền đồng nhất và mô hình trong SAFE 2016), kiểm tra khả năng chịu lực của cọc bằng biểu đồ tương tác. 

Lập biện pháp thi công

 • Tính toán tường vây và ổn định hố đào bằng phần mềm Plaxis
 • Thuyết minh tính toán biện pháp thi công semi-top down, top-down, bottom-up
 • Tính toán hệ văng chống Shoring bằng phần mềm Etabs
 • Kiểm tra sàn dầm trong quá trình thi công

Bảng tính trên Excel, Mathcad

 • Chèn bảng tính vào file thuyết minh
 • Hướng dẫn lập các bảng tính trên excel về phần tính toán: cột, dầm, sàn
 • Sử dụng các tính năng trên Excel để trình bày bảng tính theo chuẩn các công ty trên thị trường đang sử dụng
 • Nhận kết quả nội lực từ SAP/ETAB/AutoCAD Structure bằng Macro trên Excel/ hoặc Python để đưa vào bảng tính
 • Kết hợp Python để chạy các function trên Excel phù hợp với yêu cầu thực tế

1 thought on “Nội dung khoá học luận văn Bê tông cốt thép”

 1. Pingback: Khoá học luận văn BTCT | CEMVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *