Link tải CSI ETABS 2017 – Google Drive

ETABS là phần mềm kết cấu chuyên dụng trong tính toán và thiết kế nhà cao tầng. Đây là hệ chương trình phân tích và thiết kế kết cấu chuyên dụng trên máy tính cho các công trình dân dụng ETABS được phát triển bởi CSI (Computers and Structures, Inc. Berkeley, California, USA)..

Sau rất nhiều chờ đợi thì nay bản Etabs 2017 đã ra đời và có cập nhật TCVN 5574-2012 vào code design.

Link bản cài đặt

Link Cr@ck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *