Lỗi CSI SAFE không chạy kết quả

Lỗi này thường gặp phải do phiên bản cr@ck bị lỗi. Các bạn copy file mô hình, đưa vào folder document rồi chạy lại.

Chúc vui!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *