Download CSI ETABS 18 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết – Google Drive/Fshare

Hướng dẫn cài đặt ETABS 18

 • Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender)
 • Giải nén phần mềm vừa download
 • Chạy Setup để cài đặt phần mềm
 • Bỏ chọn “Perform native image generation ….
 • Lúc cài đặt có hỏi Standalone Licence chọn No
 • Chạy file “Etabs_v18_kg.exe” sẽ xuất hiện file lservrc
 • Copy file “lservrc” và “SentinelRMSCore.dll” đến đường dẫn
  • C:\Program Files\Computers and Structures\ETABS 18
  • và C:\Program Files\Computers and Structures\ETABS 18\CSiLicensing
 • Đã xong khi sử dụng phần mềm này các bạn phải tắt mạng internet nhé

Link google drive

Link fshare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *