Autodesk Navisworks Manage 2019.1 x64 – Link tốc độ cao – Không quảng cáo

Autodesk Navisworks giúp cho phép phối hợp, mô phỏng xây dựng và phân tích dự án đầy đủ cho một đánh giá dự án tích hợp. Một số sản phẩm của Navisworks bao gồm các công cụ nâng cao để mô phỏng và tối ưu hóa lịch biểu, xác định và điều phối các xung đột và sự can thiệp, cộng tác và hiểu rõ hơn về các vấn đề tiềm ẩn.

Navisworks cho phép người dùng mở và kết hợp các mô hình 3D, điều hướng xung quanh chúng trong thời gian thực và xem xét mô hình bằng cách sử dụng một bộ công cụ bao gồm các nhận xét, redlining, viewpoint, và các phép đo. Một lựa chọn plug-in tăng cường các gói thêm phát hiện can thiệp, mô phỏng thời gian 5D, hiển thị photorealistic và xuất bản giống như PDF.

Link tải Onedrive

Pass RAR : hoquangdai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *