Dự thảo QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ QCVN 04:2018/BXD

Gửi anh em dự thảo quy chuẩn xây dựng về Nhà chung cư của Bộ Xây dựng.

2.2.4 Căn hộ phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh. Diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ không nhỏ hơn 25m2 và phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ có diện tích nhỏ hơn 45 m2 không vượt quá 20 % tổng số căn hộ của dự án.

2.2.5 Không gian sinh hoạt cộng đồng a) Nhà chung cư phải bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng đảm bảo diện tích sử dụng bình quân tối thiểu đạt 0,8 m2/căn hộ, trong đó phải có không gian phù hợp để tổ chức hội nghị cư dân.

Tải về tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *