Bản quyền phần mềm ETABS v18 miễn phí 1 năm

ETABS là phần mềm kết cấu chuyên dụng trong tính toán và thiết kế nhà cao tầng. Đây là hệ chương trình phân tích và thiết kế kết cấu chuyên dụng trên máy tính cho các công trình dân dụng ETABS được phát triển bởi CSI (Computers and Structures, Inc. Berkeley, California, USA)..

Link tải phần mềm ETABS v18 bản quyền 1 năm tại đây.

Lưu ý: đây là phiên bản thử nghiệm, mô hình sẽ không mở được sau 30 ngày khởi tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *