Bản quyền phần mềm SAP2000 2020 miễn phí 1 năm

CSI SAP2000 vui mừng thông báo về sự sẵn có của phiên bản SAP2000 v22. Những cải tiến mới thú vị đã được triển khai trong SAP2000 v22 liên quan đến Tải, Phân tích và Thiết kế. Khả năng của SAP2000 bao gồm phân tích khung tĩnh 2D nhỏ đơn giản đến phân tích động phi tuyến 3D phức tạp lớn. SAP2000 là giải pháp dễ dàng nhất, hiệu quả nhất cho nhu cầu thiết kế và phân tích cấu trúc của bạn.

Link tải phần mềm SAP2000 v22 miễn phí 1 năm tại đây.

Lưu ý: Mô hình tạo bởi phần mềm chỉ tồn tại trong 30 ngày làm việc, sau đó sẽ không sử dụng được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *