Nội dung tính chọc thủng sàn có kể thêm tác động của moment trong TCVN 5574:2018 mà trước đây trong TCVN 5574:2012 chưa kể đến. Và hình minh họa bên dưới là toàn bộ công thức hướng dẫn tính toán trong TCVN 5574:2018 cho việc kể đến moment trong việc tính toán chọc thủng cho sàn.

Ở đây mình không chia thành 2 phần tóm tắt và phần thuyết minh vì thông số đầu vào nhập không nhiều nên không khó kiểm soát số liệu.

Cũng như các file tính khác thì Chỉ cần nhập các thông số đầu vào theo có ô màu xanh. Hạn chế chỉnh sửa công thức trong ô để tránh sai sót xảy ra không như mong muốn.

Vui lòng chờ để tải về

Link tốc độ cao. Nếu link die, xin để lại comment, CEMVN sẽ update nhé.

Minutes
Seconds