Sức chịu tải của cọc có 2 cách tính toán thông thường: (mình không đề cập ở đây cách tính toán như thế nào? Các bạn có thể tham khảo các website khác chuyên chủ đề hơn hoặc đọc sách chuyên ngành xây dựng để nắm cách tính).

1. Tính theo sức chịu tải đất nền (theo SPT, hay tính chất cơ lí).

2. Dựa vào thí nghiệm nén tĩnh ngoài hiện trường để xác định ngược trở lại. (chính xác nhất và hay dùng cho các công trình lớn, mình cũng hay dùng).

Vui lòng chờ để tải về

Link tốc độ cao. Nếu link die, xin để lại comment, CEMVN sẽ update nhé.

Minutes
Seconds