CEMVN xin gửi đến các bạn nội dung tính chọc bảng mã chân cột. Và hình minh họa bên dưới là quy định bố trí bu lông trên bảng mã chân cột.

Vui lòng chờ để tải về

Link tốc độ cao. Nếu link die, xin để lại comment, CEMVN sẽ update nhé.

Minutes
Seconds