CEMVN xin gửi đến các bạn Bảng tính cấp phối bê tông theo cường độ dành cho anh em làm việc ngoài công trường.

Bảng tính bao gồm các thông số của bê tông sử dụng xi măng Pooclăng hỗn hợp, hoặc Puzơlan. Ngoài ra, bảng tính bê tông còn tính đến các cốt liệu: đá (sỏi), cát, phụ gia, và hệ một số hệ số chất lượng vật liệu.

Vui lòng chờ để tải về

Link tốc độ cao. Nếu link die, xin để lại comment, CEMVN sẽ update nhé.

Minutes
Seconds