CEMVN xin gửi đến các bạn Bảng chấm công của tổ đội dành cho anh em làm việc ngoài công trường. Bảng tính bao gồm các trường hợp thường gặp của công nhật như: ngày làm việc bình thường, tăng ca, cuối tuần, ngày lễ.

Vui lòng chờ để tải về

Link tốc độ cao. Nếu link die, xin để lại comment, CEMVN sẽ update nhé.

Minutes
Seconds