CEMVN xin gửi đến các bạn nội dung bảng tính kiểm tra điều kiện chuyển vị trong nhà cao tầng.

Bảng tính này có xét đến chuyển vị cho phép, chuyển vị đỉnh cho phép của công trình. Ngoài ra, bảng tính còn có phần kiểm tra chuyển vị lệch tầng – Diaphragm Drift.

Vui lòng chờ để tải về

Link tốc độ cao. Nếu link die, xin để lại comment, CEMVN sẽ update nhé.

Minutes
Seconds