CEMVN xin gửi đến các bạn Bảng tính thép cho lõi thang – vách cứng dành cho anh em làm thiết kế nhà cao tầng.

Bảng tính sử dụng theo tiêu chuẩn Bê tông của Mỹ ACI 318. Dưới đây là phẩn giới thiệu các thông số đầu vào của file tính:

Lý thuyết tính lõi thang – vách cứng: Phương pháp này coi rằng vách cứng được coi là rất yếu theo phương vuông góc với bề mặt vách. Do đó theo phương pháp này thì vách cứng được thiết kế để chịu các tải trọng ngang có phương tác dụng song song với bề mặt vách cứng . khi tải trọng ngang tác dụng vuông góc với bề mặt vách thì theo phương pháp này vách cứng đóng vai trò như là cấu kiện truyền tải trong ngang vào các vách có bề mặt song song với phương tải trọng ngang tác dụng.

Vui lòng chờ để tải về

Link tốc độ cao. Nếu link die, xin để lại comment, CEMVN sẽ update nhé.

Minutes
Seconds