Course Content
GIỚI THIỆU CHUNG
Yêu cầu về Luận văn tốt nghiệp và những việc cần chuẩn bị. Định dạng thuyết minh chặt chẽ và khoa học. Các nguyên tắc cơ bản khi vẽ trên AutoCAD.
0/1
THIẾT KẾ SÀN
So sánh các phương án kết cấu với nhau và chọn phương án tối ưu. Lựa chọn sơ bộ kích thước sàn, dầm, cột, vách cho công trình theo các công thức kinh nghiệm và nguyên tắc lựa chọn. Các mô hình công trình nhanh chóng và tiện lợi. Xuất trực tiếp từ Autocad sang phần mềm Etabs. Các thao tác cơ bản và nâng cao để làm chủ phần mềm. Cách mô hình sàn bằng phần mềm SAFE 2016 (ETABS 2018). Lọc nội lực và tính toán sàn. Hướng dẫn thực hiện bản vẽ đúng chuẩn và đạt tiến độ theo yêu cầu.
0/2
TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG​
So sánh các phương án kết cấu với nhau và chọn phương án tối ưu. Lựa chọn sơ bộ kích thước sàn, dầm, cột, vách cho công trình theo các công thức kinh nghiệm và nguyên tắc lựa chọn.
0/4
TÍNH TOÁN CỐP PHA
0/1
LVTN ngành Xây dựng theo TCVN
About Lesson

Join the conversation
0% Complete