Skip to content

CEM Education

Chính sách bảo mật

1. Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi.

 Dữ liệu cá nhân mà CEM Education có thể thu thập bao gồm nhưng không giới hạn ở:

a. Họ và tên

b. Địa chỉ email

c. Ngày sinh

d. Địa chỉ thanh toán

e. Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán

f. Số điện thoại

g. Giới tính

h. Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi.

i. Bất kỳ thông tin người dùng nào khác khi người dùng đăng nhập để sử dụng Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi

j. Tổng hợp dữ liệu về nội dung người dùng. Bạn có thể tự đổi tên trong trang quản lý tài khoản. Nếu bạn cần thay đổi 
email đăng nhập hoặc số điện thoại, bạn cần gửi yêu cầu cho chúng tôi và làm theo các bước xác minh.

 

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

CEM Education sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

a. Để xem xét và/hoặc xử lý các yêu cầu/giao dịch; Đăng ký email của bạn với chúng tôi

b. Để quản lý việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi

c. Để phản hồi, xử lý, giải quyết hoặc hoàn thành giao dịch và/hoặc phản hồi các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ nhất định
và để thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và hoạt động tài khoản bất thường;

d. Để thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi

e. Để bảo vệ an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

f. Để nhận dạng và/hoặc xác minh;

g. Để giải quyết hoặc hỗ trợ dịch vụ khách hàng, trả lời các khiếu nại của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ yêu cầu nào do bạn hoặc người đại diện cho bạn;

h. Để liên hệ hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn hoặc email nhằm mục đích quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi

i. Để gửi thông báo cho bạn thông qua trình duyệt của bạn hoặc thông qua ứng dụng di động CEM Education;

j. Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn ở phân tích dữ liệu, điều tra, phát triển
và/hoặc mô tả đặc điểm của sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để cải thiện Dịch vụ hoặc sản phẩm
của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn

k. Cho các mục đích tiếp thị, để gửi cho bạn thông tin qua e-mail và các tài liệu tiếp thị và quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và/hoặc
dịch vụ. Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng tính năng hủy đăng ký email.

l. Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi gian lận, bất hợp pháp, thiếu sót hoặc hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử
dụng Dịch vụ của chúng tôi hay không.

3. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho các bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc sử dụng thương mại thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không nhận dạng của khách truy cập
trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc các mục đích khác.

4. Xóa tài khoản

Những người có tài khoản trên CEM Education có quyền xóa tài khoản của họ bất cứ lúc nào. Chúng tôi chỉ hỗ trợ khôi phục trong trường hợp lỗi
hoặc bị hack tài khoản trong vòng 30 ngày kể từ ngày xóa. Để xóa tài khoản, bạn vào tài khoản đang sở hữu, trong phần điều hướng, nhấn vào biểu tượng Hình đại
diện, chọn mục “Xóa tài khoản”, sau đó sẽ chuyển đến trang xác nhận trước khi xóa. Vui lòng đọc kỹ thông tin được cung cấp trước khi thực hiện hành động này.

5. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi

 

Email: [email protected]