Skip to content

CEM Education

  • Giải nén file vừa tải về ở trên với Winrar
  • Chạy file sfx để xả nén tiếp file này là chuẩn của Autodesk
  • Sẽ xuất hiện phần cài đặt (nếu không xuất hiện bạn cần vào nơi bạn vừa giải nén file ở trên chọn Setup) -> Chọn Install và Next liên tục để cài thôi.
  • Sau khi cài xong mở phần mềm và nhớ tắt mạng internet
  • Chọn “Enter a Serial Number
  • Chọn Active -> điền Serial Number ở trên -> Next -> Request an activation code using an offline method -> Next-> Back.
  • Giải nén File Crack chạy với quyền Administrator
  • Copy Request Code -> Generate -> Patch -> Copy Activation Key và dán vào phần mềm
  • Ấn Next sẽ có thông báo “Thanks For Activating

Khóa học liên quan