Skip to content

CEM Education

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
PHẦN CẤU KIỆN CƠ BẢN

  • Chủ biên: Phan Quang Minh
  • NXB Khoa học và Kỹ thuật
  • Năm xuất bản: 2006

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN SÁCH

Trong dự án này, CEM mang tới các bạn sinh viên nguồn tài liệu phong phú về chuyên ngành Xây dựng. Đặc biệt là hoàn toàn MIỄN PHÍ, được cập nhật và bổ sung thường xuyên, các bạn theo dõi để không bỏ lỡ những tài liệu bổ ích nhé.
Nếu thấy hay các bạn hay chia sẻ tới nhiều người giúp CEM nhé. Xin cảm ơn.

LỜI MỞ ĐẦU

Bê tông cốt thép là loại kết cấu chủ yếu trong xây dựng hiện đại. Kiến thức về kết cấu bê tông cốt thép cần thiết cho mọi kỹ sư, cán bộ kỹ thuật xây dựng.

Cuốn KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – Phần cấu kiện cơ bản nhằm cung cấp cho bạn đọc những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép, những nguyen tắc chung về cấu tạo và tính toán cấu kiện bê tông cốt thép, đồng thời đi sâu vào việc thiết kế các cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXNVn 356-2005

Sách được dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên các nhành xây dựng cơ bản của các trường đại học. Sách cũng được dùng như tài liệu hướng dẫn cho các kỹ sư thiết kế và thi công kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn hiện hành.

Phân công biên soạn như sau:

  • GS, TS Ngô thế Phong viết các chương 4, 7, 10 và tập hợp phần phụ lục.
  • GS, TS Nguyễn Đình Cống viết các chương 2, 3, 5 và 6.
  • PGS, TS Phan Quang Minh viết các chương 1, 8, 9 đồng thời là chủ biên.

Các tác giả

MỤC LỤC SÁCH

Chương 1: Khái niệm chung

Chương 2: Tính chất cơ lý của vật liệu

Chương 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo

Chương 4: Cấu kiện chịu uốn (Tính theo cường độ)

Chương 5: Cấu kiện chịu nén

Chương 6: Câu kiện chịu kéo và xoắn

Chương 7: Tính toán cấu kiện Bê tông Cốt thép theo TTGH II

Chương 8: Kết cấu Bê tông ứng lực trước

Chương 9: Sự chịu lực cục bộ

Chương 10: Sàn phẳng bằng Bê tông Cốt thép

Phụ lục

Các khóa học liên quan