Skip to content

CEM Education

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
PHẦN KẾT CẤU NHÀ CỬA

  • Chủ biên: Ngô Thế Phong
  • NXB Khoa học và Kỹ thuật
  • Năm xuất bản: 2008

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN SÁCH

Trong dự án này, CEM mang tới các bạn sinh viên nguồn tài liệu phong phú về chuyên ngành Xây dựng. Đặc biệt là hoàn toàn MIỄN PHÍ, được cập nhật và bổ sung thường xuyên, các bạn theo dõi để không bỏ lỡ những tài liệu bổ ích nhé.
Nếu thấy hay các bạn hay chia sẻ tới nhiều người giúp CEM nhé. Xin cảm ơn.

LỜI MỞ ĐẦU

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển kinh tế một cách mạnh mẽ. Nhu cầu xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp ngày càng lớn, trong đó các kết cấu bằng bê tông cốt thép luôn luôn chiếm một tỉ lệ quan trọng.

Chúng tôi hy vọng rằng, cuống sách này sẽ phụ vụ kịp thời đòi hỏi của các các bộ thiết kế, thi công và nhu cầu giảng dạy, học tập ở các trường đại học trong lĩnh vực kết cấu bê tông cốt thép.

Sách được viết trên cơ sở tổng kết các kinh nghiệm rút ra từ việc thiết kế và thi công các công trình bằng bê tông cốt thép trong những năm gần đây và kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của các tác giả ở Trường đại học Xây dựng. Chúng tôi tập trung sự chú ý vào những vấn đề mà nhiều bạn đọc quan tâm.

Sách gồm 6 chương:

  • Ngô Thế Phong viết chương 1, 3, 5 và là chủ biên.
  • Lý Trần Cường viết chương 2.
  • Trịnh Kim Đạm viết chương 4.
  • Nguyễn Lê Ninh viết chương 6.

Các tác giả

MỤC LỤC SÁCH

Chương 1: Nguyên lý thiết kế kết cấu bê tông cốt thép

Chương 2: Kết cấu mái bê tông cốt thép.

Chương 3: Kết cấu khung bê tông cốt thép

Chương 4: Kết cấu nhà một tầng lắp ghép.

Chương 5: Kết cấu móng bê tông cốt thép.

Chương 6: Kết cấu nhà nhiều tầng.

Phụ lục.

Các khóa học liên quan