Skip to content

CEM Education

TCVN 10304-2014: MÓNG CỌC
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

  • Năm xuất bản: 2014

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN SÁCH

Trong dự án này, CEM mang tới các bạn sinh viên nguồn tài liệu phong phú về chuyên ngành Xây dựng. Đặc biệt là hoàn toàn MIỄN PHÍ, được cập nhật và bổ sung thường xuyên, các bạn theo dõi để không bỏ lỡ những tài liệu bổ ích nhé.
Nếu thấy hay các bạn hay chia sẻ tới nhiều người giúp CEM nhé. Xin cảm ơn.

LỜI MỞ ĐẦU

TCVN 10304-2014 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế” được xây dựng trên cơ sở tham khảo ‘SP 24.13330.2011 (SNiP 2.02.03-85) Móng cọc”.

TCVN 10304-2014 do trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

MỤC LỤC SÁCH

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Nguyên tắc chung

5. Yêu cầu về khảo sát địa chất công trình

6. Phân loại cọc

7. Thiết kế móng cọc

8. Yêu cầu về cấu tạo móng cọc

9. Đặc điểm thiết kế móng cọc trong nền đất lún sụt

10. Đặc điểm thiết kế móng cọc trong nền đất trương nở

11. Đặc điểm thiết kế móng cọc trong đất khai thác mở

12. Đặc điểm thiết kế móng cọc trong vùng có động đất

13. Đặc điểm thiết kế móng cọc trong vùng có hang động Caster

14. Đặc điểm thiết kế móng cọc cho đường dây tải điện trên không

15. Đặc điểm thiết kế móng cọc của nhà ít tầng

Phụ lục

Các khóa học liên quan