Skip to content

CEM Education

TCVN 2737-1995 TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG

  • Tiêu Chuẩn Việt Nam
  • NXB Xây dựng
  • Năm xuất bản: 1996

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN SÁCH

Trong dự án này, CEM mang tới các bạn sinh viên nguồn tài liệu phong phú về chuyên ngành Xây dựng. Đặc biệt là hoàn toàn MIỄN PHÍ, được cập nhật và bổ sung thường xuyên, các bạn theo dõi để không bỏ lỡ những tài liệu bổ ích nhé.
Nếu thấy hay các bạn hay chia sẻ tới nhiều người giúp CEM nhé. Xin cảm ơn.

LỜI MỞ ĐẦU

TCVN 2737 – 1995 thay thế Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737 – 1990.

TCVN 2737 – 1995 do Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn. Vụ Khoa học Công nghệ – Bộ Xây dựng đề nghị, Bộ Xây dựng ban hành.

MỤC LỤC

1. Phạm vi áp dụng

2. Nguyên tắc cơ bản

3. Khối lượng của kết cấu và đất

4. Tải trọng do thiết bị, người và vật liệu, sản phẩm chất kho

5. Tải trọng do cầu trục và cẩu treo

6. Tải trọng gió

Phụ lục

Các khóa học liên quan