Skip to content

CEM Education

TCVN 5574-2018 THIẾT KẾ
KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ
BÊ TÔNG CỐT THÉP

  • Tiêu chuẩn Việt Nam
  • NXB Xây dựng
  • Năm xuất bản: 2018

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN SÁCH

Trong dự án này, CEM mang tới các bạn sinh viên nguồn tài liệu phong phú về chuyên ngành Xây dựng. Đặc biệt là hoàn toàn MIỄN PHÍ, được cập nhật và bổ sung thường xuyên, các bạn theo dõi để không bỏ lỡ những tài liệu bổ ích nhé.
Nếu thấy hay các bạn hay chia sẻ tới nhiều người giúp CEM nhé. Xin cảm ơn.

LỜI MỞ ĐẦU

TCVN 5574-2018 thay thế TCVN 5574-2012

TCVN 5574-2018 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Liên bang Nga SP63.13330.2012 và các sửa đổi năm 2016

TCVN 5574-2018 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

MỤC LỤC SÁCH

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ, định vị và ký hiệu

4. Yêu cầu chung đối với kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

5. Yêu cầu đối với tính toán kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

6. Vật liệu cho kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

7. Kết cấu bê tông

8. Kết cấu bê tông cốt thép không ứng suất trước

9. Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước

10. Yêu cầu cấu tạo

11. Yêu cầu đối với khôi phục và gia cường kết cấu bê tông cốt thép

12. Tính toán kết cấu bê tông cốt thép chịu mỏi.

Phụ lục

 

Các khóa học liên quan