Skip to content

CEM Education

TCVN 5575-2012 KẾT CẤU THÉP_TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

  • Tiêu chuẩn Việt Nam
  • NXB Xây dựng
  • Năm xuất bản: 2012

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN SÁCH

Trong dự án này, CEM mang tới các bạn sinh viên nguồn tài liệu phong phú về chuyên ngành Xây dựng. Đặc biệt là hoàn toàn MIỄN PHÍ, được cập nhật và bổ sung thường xuyên, các bạn theo dõi để không bỏ lỡ những tài liệu bổ ích nhé.
Nếu thấy hay các bạn hay chia sẻ tới nhiều người giúp CEM nhé. Xin cảm ơn.

LỜI MỞ ĐẦU

TCVN 5575-2012 thay thế TCVN 5575-1991

TCVN 5575-2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 338-2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 5575-2012 do Viện khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn. Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

MỤC LỤC SÁCH

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Đơn vị đo và ký hiệu

4. Nguyên tắc chung

5. Cơ sở thiết kế kết cấu thép

6. Vật liệu của kết cấu và liên kết

7. Tính toán các cấu kiện

8. Tính toán liên kết

9. Tính toán kết cấu thép theo độ bền mỏi

10. Các yêu cầu kỹ thuật và cấu tạo khác khi thiết kế cấu kiện kết cấu thép

11. Các yêu cầu kỹ thuật và cấu tạo khác khi thiết kế nhà và công trình

Phụ lục

Các khóa học liên quan