Skip to content

CEM Education

THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP
NHÀ CÔNG NGHIỆP

  • Chủ biên: Đoàn Định Kiến
  • NXB: Khoa học và Kỹ thuật
  • Năm xuất bản: 2005

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN SÁCH

Trong dự án này, CEM mang tới các bạn sinh viên nguồn tài liệu phong phú về chuyên ngành Xây dựng. Đặc biệt là hoàn toàn MIỄN PHÍ, được cập nhật và bổ sung thường xuyên, các bạn theo dõi để không bỏ lỡ những tài liệu bổ ích nhé.
Nếu thấy hay các bạn hay chia sẻ tới nhiều người giúp CEM nhé. Xin cảm ơn.

LỜI MỞ ĐẦU

Cuốn “Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp” được xuất bản lần đầu năm 1974 ở Trường Đại học Xây dựng, và sau đó được in lại nhiều lần ở Trường Đại học Xây dựng và Trường đại học Kiến trúc Hà Nội. Lần này, sách được viết lại hoàn toàn với nội dung đầu đủ hơn và sử dụng những tài liệu mới nhất ở nước ta trong lĩnh vực thiết kế kết cấu thép.

Phân công biên soạn như sau:

  • Giáo sư Đoàn Định Kiến chủ biên và viết các chương 1, 2.
  • Giảng viên chính Phạm Văn Tư viết chương 4.
  • Giảng viên chính Nguyễn Quang Viên viết chương 3 và phần phụ lục. 

Sách sử dụng quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành của nước ta: Tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu thép TCVN 5575-91; Tiêu chuẩn tải trọng TCVN 2737-90; các tiêu chuẩn thép cán nóng TCVN 1564-75 đến 1657-75. Với những quy phạm tiêu chuẩn ta không có thì dùng các quy phạm, tiêu chuẩn tương ứng mới nhất của nước ngoài.

Sách dùng cho các kỹ sư xây dựng, cán bộ kỹ thuật và sinh viên ngành xây dựng. 

Các tác giả

MỤC LỤC SÁCH

Chương 1: Các bộ phận của kết cấu thép nhà công nghiệp

Chương 2: Tính toán khung ngang

Chương 3: Thiết kế cột

Chương 4: Thiết kế dàn vì kèo

Phụ lục

Các khóa học liên quan