plaxis 2d

Khóa học Plaxis 2D

Buổi Nội dung giảng dạy Mục đích 1 Giới thiệu về phần mềm Plaxis và ứng dụng trong lĩnh vực địa kỹ thuật xây dựngKiến thức tổng quan về Địa chất – Cơ học đấtBài… Read More »Khóa học Plaxis 2D